CORONA MAATREGELEN

update 4 november 2021

Afgelopen dinsdagavond heeft de overheid bekend gemaakt dat de maatregelen die zijn uitgebreid gaan worden.

Als bestuur hanteren wij de maatregelen ook op advies van de KNHS.

De volgens maatregelen gaan gelden vanaf zaterdag 6 november

Op buitensportaccommodaties hoeven sporters en toeschouwers geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Op binnensportaccommodatie is het coronatoegangsbewijs wel verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.

Binnen op onze accommodatie

In de binnenruimtes van de manege is het vanaf zaterdag 6 november verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien voor sporters en toeschouwers. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Hierbij maakt het niet uit of je individueel gaat rijden of een prive- of groepsles volgt. Ook bij een bezoek aan het toilet of de horeca moet het coronatoegangsbewijs getoond worden.

Controle op coronatoegangsbewijs

Op de instructieavonden zal er, door vrijwilligers bij het betreden van de manege, gevraagd worden naar het coronatoegangsbewijs. Dit kan een QR code op je mobiel of op papier zijn. Ook dien je een identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort, rijbewijs) te laten zien. Heb jij die niet dan zal geen toegang worden gegeven tot de manege.

Bij privelessen of individueel rijden zal geen controle plaatsvinden. Daarvoor geldt dat het je eigen verantwoordelijkheid is om aan de maatregelen te voldoen.

Gezond verstand

Om de vrijwilligers, die jullie controleren op het coronatoegangsbewijs, niet in vervelende situatie te laten komen. Doen wij een verzoek op jullie gezonde verstand. Als je niet volledig bent gevaccineerd, geen herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. KOM DAN NIET NAAR ONZE VERENIGING/MANEGE.

Ook verzoeken wij jullie, als leden en ouders, jullie gasten die komen kijken hiervan op de hoogte te stellen.

Als bestuur vinden wij dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is met jullie als leden en ouders.

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen wij u naar de website van de KNHS.

Het bestuur.

update 4 februari 2021

Afgelopen dinsdagavond heeft de overheid bekend gemaakt dat de maatregelen in de bestrijding tegen het coronavirus verlengd worden tot en met 2 maart 2021. Over de avondklok is nog geen besluit genomen.

Voor ons als vereniging houdt dit in dat alle genomen maatregelen van kracht blijven de komende 3 weken.

Op 23 februari neemt de overheid een besluit over de periode na 2 maart. Dan ook zal er een update vanuit het bestuur worden gemeld op deze website.

Het bestuur.

update 21 januari 2021

Vandaag heeft de overheid besloten om vanaf zaterdag 23 januari 2021 een avondklok in te voeren tussen 21:00 uur en 04:30 uur.

Als vereniging zijn wij genoodzaakt om ons aan deze maatregel te houden. Het bestuur heeft dan ook besloten om de manege 's avonds vanaf 20:30 uur te sluiten.

Dit houdt in dat het niet toegestaan is om na dit tijdstip nog te rijden in de manege.

Deze maatregel zal net als de overige maatregelen minimaal gelden tot 9 februari 2021.

Het bestuur.

update 17 januari 2021

Vorige week heeft de minister president Rutte en de minister van volksgezondheid de Jong wederom een persconferentie gehouden. De uitkomst was voor velen al bekend en het resultaat teleurstellend. Wij blijven nog tot tenminste 9 februari 2021 in lockdown zoals die nu is.

Ook voor ons als vereniging blijven de maatregelen gelden zoals die nu zijn. Echter heeft het bestuur heeft een aantal maatregelen ander ingevuld.

Vanuit de leden is het verzoek gekomen om ook de mogelijkheid voor springen mogelijk te maken.

- Het bestuur heeft besloten om de grote bak beschikbaar te stellen voor springruiters, die gebruik willen maken van hindernissen. De dressuurruiters kunnen gebruik maken van de kleine bak.

- Het verzoek is wel om hindernissen aan het eind van de dag naar de zijkant van de bak te verplaatsen. Met het slepen van de bak is dit gemakkelijker.

Vanuit de leden is het verzoek gekomen om gebruik te mogen maken van de ingang van de menners. - Het bestuur is van mening dat de achteringang naar het tussenpad de enige toegang is tot de manege en wijkt daar niet vanaf.

- Aan de verlichting aan de achterkant van de manege zal komende week herstel werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat daar weer voldoende licht is.

- Het onderhoudsteam zal, als het nodig is, het achterpad sneeuw en ijsvrij houden.

Voor alles geldt nog steeds dat als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om individueel te rijden dit gemeld dient te worden aan Ellen Bloem-Nicolaas. Dit kan via mail wedstrijdsecretariaat@vjenneruiters.nl of via de bekende app.

Regelmatig krijgen wij ook vragen waarom iets niet mogelijk is. Het bestuur van De Vjenneruiters hanteert daarbij het advies van de KNHS. De bond heeft daar regelmatig overleg over met de overkoepelende sportfederatie NOC/NSF.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de website van de KNHS.

Hebben jullie vragen, suggesties en/of opmerkingen stuur deze (het liefst) via een mail aan: secretaris@vjenneruiters.nl.

update 19 december 2020

Het bestuur heeft besloten op basis van veel verzoeken om het volgende toe te laten:

Individueel rijden

Het bestuur heeft besloten om de grote binnenbak open te stellen voor het individueel rijden voor alle rijdende leden. Dit is in lijn met wat de KNHS protocol ook toestaat.

Er mogen maximaal 2 combinaties tegelijk in de grote binnenbak. Je mag maximaal 1 uur rijden. Per combinaties mag er maximaal 1 begeleider/ouder, met verplichting van het dragen van een mondkapje, aanwezig zijn. Er zijn verder geen toeschouwers welkom.

Het individueel rijden i.c.m. een les van een instructeur is niet toegestaan.

Het gebruik van de kleine bak is niet toegestaan.

Om te kunnen rijden moet je je vooraf opgeven bij Ellen Bloem-Niekolaas of Dineke Wiefferink. Voor contactgegevens zie mail.

update 15 december 2020

Gisteravond heeft de regering besloten over te gaan tot een verstrekkende lockdown.

De KNHS heeft op haar site ook al een bericht geplaatst met daarin de gevolgen voor de paardensport.

OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSPORT VAN 15 DECEMBER TOT EN MET 19 JANUARI 2021:

Op basis van hetgeen er nu bekend is gelden de volgende maatregelen voor de paardensport. Zodra er meer details bekend zijn over de consequenties voor de paardensport komen de KNHS en FNRS zo spoedig mogelijk met een update.

1. Paardrijden in de buitenlucht is toegestaan: voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan.

2. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Ook niet in de buitenlucht. Privlessen zijn wel toegestaan. Groepslessen voor jeugd t/m 17 jaar zijn buiten toegestaan.

3. Paardrijden in een binnensportaccommodatie is niet toegestaan.

4. Er worden geen wedstrijden verreden, vanaf 17 december geldt een uitzondering voor topsportcompetities. Jeugd t/m 17 jaar mogen onderlinge wedstrijden rijden.

5. Buitenritten zijn toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan.

6. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en lessen in een buitenrijbaan.

7. Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

8. Paardensportactiviteiten (bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden, zoals oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten) zijn niet toegestaan.

9. Paardensportaccommodaties blijven open voor de noodzakelijke verzorging van de paarden. De paarden mogen gereden worden in de buitenrijbaan onder bovenstaande voorwaarden.

10. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.

11. Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.

12. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.

13. Reisbewegingen moeten zo veel mogelijk worden beperkt.

Het bestuur heeft dan ook besloten om de instructielessen in ieder geval tot 19 januari 2021 niet door te laten gaan. De manege gaat ook tot dit datum op slot. Zoals genoemd mag je individueel rijden, maar dan alleen buiten. En dan binnen de geldende maatregelen als afstand, aantal personen, etc.

Vanuit de KNHS wordt wel een lobby opgezet richting de overheid om onder voorwaarden rijden in de binnenbak toe te staan omwille van gezondheid en welzijn van de paarden/pony's. Als daar meer over bekend is zullen wij in overleg treden met de gemeente Twenterand en de veiligheidsregio Twente wat er wel en niet mogelijk is. Op basis hiervan zal het bestuur nieuwe besluiten nemen en met jullie delen.

Het bestuur is momenteel bezig om dit jaar nog een nieuwsbrief op te stellen voor de leden. Een onderwerp dit daarin wordt besproken is de financile verantwoording vanuit het bestuur aan de leden. Mocht je een leuk verhaal hebben voor de nieuwsbrief stuur deze dan naar: nieuwsbrief@vjenneruiters.nl.

Voor nu wens ik jullie alle gezondheid toe. Kijk om naar elkaar, eenzaamheid in deze tijd sluipt er snel in, voor al bij de alleenstaanden.

Hou ook elkaar scherp op het naleven van de regels, hoe vervelend deze ook kunnen voelen, maar alleen door samenwerking kunnen het virus de kop in drukken.

update 14 oktober 2020

Als paardensportvereniging zijn wij in een vreemde tijd beland. Het Corona-virus heeft in al zijn heftigheid om zich heen geslagen. Door de overheid zijn maatregelen vastgesteld die wij als burger dienen na te volgen, maar ook de sportverenigingen ontkomen niet aan deze maatregelen.

Als paardensportvereniging De Vjenneruiters hebben wij ons vanaf het begin constructief en coperatief opgesteld naar de gemeente Twenterand en de veiligheidsregio Twente. In samenspraak met hen hebben wij een plan van aanpak Corona opgesteld die als leidraad voor onze vereniging geldt. Telkens als de regering maatregelen oplegde of afzwakte is het plan daarop aangepast. Daarbij ook altijd de adviezen en protocollen van de KNHS in ogenschouw nemende.

In onderstaand overzicht geven wij de huidige maatregelen weer zoals die gelden op de accommodatie van de PSV De Vjenneruiters.

Maatregelen

We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
Er worden geen wedstrijden verreden.
Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling minimaal 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Dit geldt dus voor het rijden in een binnenrijbaan.
De mogelijkheid van vrij (individueel) rijden blijft mogelijk.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen met klachten blijven thuis.
Een gezondheidscheck is verplicht voor aanvang van de les, training. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters en begeleiders gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus. Voor de duidelijkheid geen gezondheidscheck geen toegang tot de manege
Dit doen wij door vooraf een mail (zie bijlage) te sturen met de gezondheidsvragen en deze ingevuld af te geven voor de start van de lessen. Dus elke week dien je opnieuw een formulier in te dienen bij de corona-verantwoordelijke.
Corona-verantwoordelijken dienen zorg te dragen dat de gezondheidscheck gedaan is (ruiters, instructeurs en begeleiders) en verzamelt de formulieren.
Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of onderlinge wedstrijd.
Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de lessen. Een rijcombinatie mag begeleid worden door maximaal 1 persoon.
Sportkantines, horeca op sportaccommodaties zijn gesloten.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het VERPLICHT een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
De verplichting geldt niet voor de rijcombinatie en de instructeur, ook niet tijdens het op- en afzadelen.
De verplichting geldt wel voor de begeleider.
VOOR ALLES GELDT: GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN STAAT VOOROP

Bij het niet naleven van deze maatregelen of het opvolgen van instructies door of namens de vereniging kunnen wij overgaan tot het ontzeggen van de toegang tot onze accommodatie.