CORONA MAATREGELEN

update 14 oktober 2020

Als paardensportvereniging zijn wij in een vreemde tijd beland. Het Corona-virus heeft in al zijn heftigheid om zich heen geslagen. Door de overheid zijn maatregelen vastgesteld die wij als burger dienen na te volgen, maar ook de sportverenigingen ontkomen niet aan deze maatregelen.

Als paardensportvereniging De Vjenneruiters hebben wij ons vanaf het begin constructief en coperatief opgesteld naar de gemeente Twenterand en de veiligheidsregio Twente. In samenspraak met hen hebben wij een plan van aanpak Corona opgesteld die als leidraad voor onze vereniging geldt. Telkens als de regering maatregelen oplegde of afzwakte is het plan daarop aangepast. Daarbij ook altijd de adviezen en protocollen van de KNHS in ogenschouw nemende.

In onderstaand overzicht geven wij de huidige maatregelen weer zoals die gelden op de accommodatie van de PSV De Vjenneruiters.

Maatregelen

We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
Er worden geen wedstrijden verreden.
Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling minimaal 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Dit geldt dus voor het rijden in een binnenrijbaan.
De mogelijkheid van vrij (individueel) rijden blijft mogelijk.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen met klachten blijven thuis.
Een gezondheidscheck is verplicht voor aanvang van de les, training. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters en begeleiders gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus. Voor de duidelijkheid geen gezondheidscheck geen toegang tot de manege
Dit doen wij door vooraf een mail (zie bijlage) te sturen met de gezondheidsvragen en deze ingevuld af te geven voor de start van de lessen. Dus elke week dien je opnieuw een formulier in te dienen bij de corona-verantwoordelijke.
Corona-verantwoordelijken dienen zorg te dragen dat de gezondheidscheck gedaan is (ruiters, instructeurs en begeleiders) en verzamelt de formulieren.
Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of onderlinge wedstrijd.
Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de lessen. Een rijcombinatie mag begeleid worden door maximaal 1 persoon.
Sportkantines, horeca op sportaccommodaties zijn gesloten.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het VERPLICHT een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
De verplichting geldt niet voor de rijcombinatie en de instructeur, ook niet tijdens het op- en afzadelen.
De verplichting geldt wel voor de begeleider.
VOOR ALLES GELDT: GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN STAAT VOOROP

Bij het niet naleven van deze maatregelen of het opvolgen van instructies door of namens de vereniging kunnen wij overgaan tot het ontzeggen van de toegang tot onze accommodatie.